Skip to main content
Najczęstsze błędy przy rekuperacji

5 najczęstszych błędów w montażu rekuperacji

Montaż rekuperacji, czyli systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, może przynieść wiele wymiernych korzyści, takich jak obniżenie kosztów ogrzewania oraz poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach. Jednak nieprawidłowy montaż może skutkować niską wydajnością, awariami i problemami związanych z wentylacją. Poniżej przedstawiamy pięć najczęstszych błędów popełnianych podczas montażu rekuperacji, o których warto pamiętać. 

1. Niewłaściwe dobranie systemu rekuperacji do budynku

Jednym z najważniejszych i najczęściej popełnianych błędów jest wybór nieodpowiedniego systemu rekuperacji w stosunku do rozmiarów i parametrów budynku. Zbyt mały system będzie niewydajny i nie będzie w stanie dostarczyć optymalnej ilości powietrza do pomieszczeń, podczas gdy zbyt duży system może generować niepotrzebnie wysokie koszty eksploatacyjne. Obligatoryjne jest przeprowadzenie odpowiednich obliczeń i pomiarów, aby dobrać odpowiednią wielkość i moc rekuperatora. Jeśli interesuje Cię profesjonalne wykonanie tej usługi, to rekuperacja Lublin MAT-KOM — Montaż rekuperacji powinna być bardzo dobrą ofertą dla Ciebie. 

2. Błędy w projektowaniu układu wentylacyjnego

Niewłaściwe zaprojektowanie układu wentylacyjnego może wpłynąć na wydajność całego systemu i przynieść niechciane reperkusje. Kluczowe jest odpowiednie rozmieszczenie nawiewników i wywietrzników, unikanie zakłóceń przepływu powietrza oraz zapewnienie równomiernej dystrybucji powietrza w całym budynku. Nierzadko popełnianym błędem jest również nieprawidłowe określenie potrzeb wentylacyjnych poszczególnych pomieszczeń, co prowadzi do niewłaściwego rozkładu strumieni powietrza.

3. Brak odpowiedniej izolacji kanałów powietrznych

Kanały powietrzne, przez które przepływa nawiewane i wywiewane powietrze, powinny być odpowiednio i profesjonalnie izolowane. Brak izolacji lub niewystarczająca jej grubość prowadzi do strat ciepła w okresie zimowym i nadmiernego nagrzewania się powietrza w okresie letnim. To z kolei wpływa na wydajność całego systemu rekuperacji oraz może zwiększać koszty ogrzewania i chłodzenia. Dlatego też warto mocno zadbać o ten aspekt.

5 najczęstszych błędów w montażu rekuperacji

4. Niewłaściwy montaż rekuperatora

Rekuperator powinien być montowany zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami producenta oraz normami technicznymi. Niestosowanie się do wytycznych może skutkować występowaniem wycieków powietrza, które wpłyną na wydajność i jakość pracy urządzenia. Co więcej, nieodpowiedni montaż może również prowadzić do niechcianego hałasu oraz poważnych trudności w serwisowaniu i konserwacji rekuperatora.

5. Zapomnienie o regularnych przeglądach i konserwacji

Wielu użytkowników zapomina o regularnych przeglądach i konserwacji systemu rekuperacji. Filtry powietrza w wymiennikach ciepła powinny być naprawdę często czyszczone lub wymieniane, a cały system powinien być sprawdzany pod kątem ewentualnych defektów i innych problemów. Zaniedbanie konserwacji może prowadzić do spadku wydajności, pogorszenia jakości powietrza wewnętrznego oraz poważnej awarii całego systemu.

Komentarzy (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *